Batman Begins - Help Select Hiren Boots Bootable on Flash disk ~ DANK BISA

Monday, 4 November 2013

Hiren Boots Bootable on Flash disk


1. format fd using hp format
2. copy isi file Hirenbootcd bernama folder "HBCD"
(jika file berbentuk .iso maka buka dengan software daemon tool)

3 click grubdos 
click to download


4.
Copy 2 files “grldr” và “menu.lst” (trong folder “grub4dos”) vào USB

 

Step 4 Copy toàn bộ nội dung chứa trong Hiren’s BootCD (version 9.7 hoặc mới hơn) vào USB hoặc nếu có file ISO của đĩa Hiren’s Boot, bạn có thể dùng WinRAR để extract toàn bộ nội dung trong file ISO vào USB.
Step 5 Chỉnh trong BIOS (một số gọi là CMOS) để ưu tiên máy tính khởi động từ USB trước (hoặc cũng có thể bấm phím tắt như F11, F12 đối với một số main để gọi boot menu và bạn có thể dễ dàng lựa chọn thiết bị nào boot trước)

Reactions:

Comment Using Facebook